Tinallinge

Opdrachtgever: particulier
Opmerking: i.s.m. architectenbureau Kouwen

Rond 1950 is de voormalige pastorie van Tinallinge -volgens een gevelsteen herbouwd in 1744- afgebroken en vervangen door een bungalow. Dit gebouw werd opgetrokken op de bestaande fundamenten met gebruikmaking van kloostermoppen afkomstig van de oude pastorie. Een halve eeuw later ontstond de wens om de bungalow, die detoneerde in het beschermde dorpsgezicht, te vervangen door een bouwhistorisch verantwoorde reconstructie van de pastorie zoals die er voor 1744 kan hebben uitgezien. Uitgangspunten voor het ontwerp waren de nog aanwezige kelder en fundamenten en de vergelijking daarvan met de nog bestaande middeleeuwse pastorieën van Warffum en Groot Wetsinge. De grondvorm van de reconstructie toont het laatmiddeleeuwse gebouwtype van de Groningse pastorie: in dit geval een éénlaags dwarshuis met kap, ingedeeld in een hoge zaal met daarnaast een souterrain met opkamer.

Heeft u een project in gedachten, vragen of advies nodig?

Neem dan gerust contact op.

Contact